Konzerváló és esztétikai fogászat

Esztétikus fogtömés

A szuvas, lyukas vagy sérült, letörött fogak leggyakoribb helyreállítása az esztétikus fogtömés. Ezalatt azt értjük, hogy a kitisztított előkészített fogüregben különböző anyagokkal helyreállítjuk a fogat.

Manapság a fog színéhez igazodó, fényrekötő, esztétikus fogtöméseket készítünk. Anyagukban ezek is különbözhetnek. A BAHDental csak minőségi, bevizsgált anyagokat használ. Csúcsminőségű anyagaink tárháza határtalan. Az anyagok árnyalatai teljesen igazodnak a foghoz, bármilyen fogszínről is legyen szó.

Esztétikus fogtömés (fényrekötő) ára: 14.000 – 22.000 Ft

Fognyaki tömés

A fognyaki érzékenység sokaknál előforduló kellemetlen tünet. A tünetek csökkentése több kezelési módban történhet. Első lépés az érzékenységet csökkentő ecsetelés, majd ezt kombináljuk a soft lézer kezeléssel. Amennyiben túl mély már a fognyaki kopás vagy a szuvasodás jelei mutatkoznak, akkor csak a fognyaki esztétikus tömés lehet a megoldás.

Fognyaki tömés (fényrekötő) ára: 11.000 – 14.000 Ft

Direkt héjkerámia (1 órán belül)

Akkor készül, ha a fog külső ajak felöli felszíne elszíneződött, sérült, törött vagy hézagos (diasztémás) és esztétikai korrekció készül, tehát a fogat nem öleli át. Ez a fog külső felszínére ragasztott fogszínű anyagból készített héj.

Lehet direkt, amikor a rendelőben készül, ilyenkor a fogorvos apránként rétegezve rakja fel a fogra az erre a célra kifejlesztett speciális kompozit anyagot. Csak első fogakon alkalmazható, azonnal elkészül. Ajánljuk a laborban készült tartósabb indirekt héjpótlást is.

Direkt héjkerámia: 28.000 Ft

Az indirekt, amikor  a rendelőben a fog külső felszínének kialakítása után lenyomat vételt vesz az orvos és fogtechnikai laboratóriumba készíti el a fogtechnikus,  a héjat, és a rendelőben  végleges ragasztással a fogra kerül.

Héj ( grádia, cirkon, kerámia stb.): 48-70.000 Ft

Direkt héjkerámia (1 órán belül)

Akkor készül, ha a fog külső ajak felöli felszíne elszíneződött, sérült, törött vagy hézagos (diasztémás) és esztétikai korrekció készül, tehát a fogat nem öleli át. Ez a fog külső felszínére ragasztott fogszínű anyagból készített héj.

Lehet direkt, amikor a rendelőben készül, ilyenkor a fogorvos apránként rétegezve rakja fel a fogra az erre a célra kifejlesztett speciális kompozit anyagot. Csak első fogakon alkalmazható, azonnal elkészül. Ajánljuk a laborban készült tartósabb indirekt héjpótlást is.

Direkt héjkerámia: 28.000 Ft

Az indirekt, amikor  a rendelőben a fog külső felszínének kialakítása után lenyomat vételt vesz az orvos és fogtechnikai laboratóriumba készíti el a fogtechnikus,  a héjat, és a rendelőben  végleges ragasztással a fogra kerül.

Héj ( grádia, cirkon, kerámia stb.): 48-70.000 Ft

Gyökérkezelés

Fog törése, mély szuvasság, ha a fogbél megnyílik mert a szuvas anyag felpuhította, eléri a fogbél területét, ezen esetekben javasolt eljárás. Alapos vizsgálat előzi meg a gyökérkezelés lehetőségét. A röntgen felvétel szükséges a kezelés megkezdésekor és a befejeztével is. (Helyben biztosított!)
A fő célja a gyökérkezelésnek az, hogy a  megsérült, esetleg gyulladásban vagy már elhalt, néhány esetben még fájdalmat okozó idegekkel átszőtt fogbél(pulpa) maradványait gyökércsatornából eltávolítsuk.
Ha a gyökér végleges tömés  megtörtént még nincs készen a fog kezelése. Folytatni kell időben le kell tömni a fogat! A fogveszteség figyelembe vételével esztétikus fogtöméssel, ragasztott töméssel(inlay-onlay) vagy csap behelyezésével, fogfelépítéssel, és korona készítésével.
Fontos tudnivaló: metsző és szemfogaink általában egy gyökerűek, kisőrlő fogaink 1-2, és nagyőrlő fogaink 3-4 gyökerűek lehetnek. Foggyökér számai is befolyásolják a gyökérkezelés menetét, idejét. Igény szerint kiegészíthető lézer és ózon kezeléssel a gyorsabb gyógyulás érdekében.

Gyökérkezelés csatornánként: 9.000 – 22.000 Ft

Csonkfelépítés

Fogfelépítés: amikor már a fog koronája letört és korona készítésére már alkalmatlan, kevés a foganyag,  akkor a fog koronáját csapos felépítménnyel rekonstruálhatjuk, s erre kerül a korona. Feltétele, hogy a fogban hibátlan gyökértömés legyen, a gyökér körüli csontállományban ne lehet gyulladás.

A csapok anyaguk szerint különbözhetnek:

  • Elõre gyártott gyári csapok (radix anker)
  • Öntött csapok
  • Cirkónium oxid csapok
  • Fogszínû,  üvegszálas csapok

Csonkfelépítés ára: 10.000 – 30.000 Ft

Csonkfelépítés

Fogfelépítés: amikor már a fog koronája letört és korona készítésére már alkalmatlan, kevés a foganyag,  akkor a fog koronáját csapos felépítménnyel rekonstruálhatjuk, s erre kerül a korona. Feltétele, hogy a fogban hibátlan gyökértömés legyen, a gyökér körüli csontállományban ne lehet gyulladás.

A csapok anyaguk szerint különbözhetnek:

  • Elõre gyártott gyári csapok (radix anker)
  • Öntött csapok
  • Cirkónium oxid csapok
  • Fogszínû,  üvegszálas csapok

Csonkfelépítés ára: 10.000 – 30.000 Ft

Inlay, onlay

A betétek, tömések, melyet az előkészítet preparált fogról készített lenyomat alapján a fogtechnikus készít el. Ezek a fogművek a rendelőben kerülnek végleges beragasztással az előkészített fogüregbe.

Inlay (betét, ragasztott fogtömés)  – Az inlayek a csücskök barázda felőli lejtőjére terjednek ki.

Az onlay-ek nagyobb kiterjedésűek, enyhén túllépnek a csücskök csúcsán.

Anyagukat tekintve, kompozitból, grádiából porcelánból, aranyból zirkonból is készülhetnek. Ennek meghatárzásában segít az orvos -páciens anamnézis, mely által a páciens szokásainak (szájhigiénie, étkezési, pihenési) megismerése is segít a választásban.

Inlay, onlay:  40.000 – 45.000 Ft

Préskerámia (prémium kat.): 40.000 – 60.000 Ft

Barázdazárás

A gyermekeknél leggyakrabban alkalmazott megelõzõ beavatkozás. Prevenciós barázdazárás a frissen elõbújt õrlõ- és kisõrlõ fogak rágófelszínén lévõ barázdarendszert zárjuk le résmentesen, megakadályozva, hogy oda lepedék, baktériumok kerüljenek be és ezáltal foglyukasodást, fogszuvasodást okozzanak.

A barázdazárás előnye: a barázdazáró anyagok egyik nagy elõnye a fluorleadó képességük. A baktériumok nem tudnak szaporodni bizonyos koncentrációjú fluoros környezetben, ezért a tömésen és annak a közvetlen közelében sem.

A barázdazárt fogakat javallott fél évente ellenõrizni. A barázdazárás nem számít véglegesnek: 3-4 év alatt kikophatnak, ez az anyagtól és a rágás minõségétõl és erõsségétõl is függõen. A beavatkozás fájdalmatlan!

Barázdazárás / fog : 8.000 Ft

Kedvezménnyel (4 fog ózonnal vagy lézerrel) : 36.000 Ft

Barázdazárás

A gyermekeknél leggyakrabban alkalmazott megelõzõ beavatkozás. Prevenciós barázdazárás a frissen elõbújt õrlõ- és kisõrlõ fogak rágófelszínén lévõ barázdarendszert zárjuk le résmentesen, megakadályozva, hogy oda lepedék, baktériumok kerüljenek be és ezáltal foglyukasodást, fogszuvasodást okozzanak.

A barázdazárás előnye: a barázdazáró anyagok egyik nagy elõnye a fluorleadó képességük. A baktériumok nem tudnak szaporodni bizonyos koncentrációjú fluoros környezetben, ezért a tömésen és annak a közvetlen közelében sem.

A barázdazárt fogakat javallott fél évente ellenõrizni. A barázdazárás nem számít véglegesnek: 3-4 év alatt kikophatnak, ez az anyagtól és a rágás minõségétõl és erõsségétõl is függõen. A beavatkozás fájdalmatlan!

Barázdazárás/fog : 8.000 Ft

Kedvezménnyel (4 fog ózonnal vagy lézerrel) : 36.000 Ft

A BahDental speciális esztétikus polimerizációs tömései

Láthatatlanok, időt állók! Miért kerül egy tömés ennyibe? Igen lehet kérdezni! Mert nálunk a kötelező lépéseket, az előírt folyamatokat szigorúan betartjuk!

Teljes körű fogászati felméréssel indul a kezelés. A fogtömés készítésekor végig a fog izolálására, ha nem száraz a fog és környezete, akkor a tömés készítése eleve sikertelen lesz. Itt a gyulladt vérző íny is befolyásoló tényező.

A fog beteg szuvas része legyen eltávolítva ügyelve arra, hogy minél több foganyag maradjon meg a fogból, de tökéletesen tiszta legyen a fog belseje, diagnosztikai készülékkel ügyelve erre a folyamatra.

A már tiszta fog előkészítése ügyelve a helyes kondicionálásra. Annak alapos lemosására, majd a szárításra. A speciális tömőanyag több rétegben való felvitelére, a helyes fogszínek megválasztásában, és a polimerizációs idő betartására minden egyes rétegnél.

Melyik tömését válasszam akkor a BahDentálnak? A speciális csak a jó, a másik rossz? EZ NEM  ÍGY VAN! Mi csak minőségi anyagokkal dolgozunk. A normál töméseinknél is betartjuk a helyes folyamatokat és ügyelünk a tökéletességre!

Viszont tisztában kell lenni a ténnyel, hogy létezik speciális, a zsugorodásnak jobban ellenálló anyag, mely árérték arányban is kiemelkedik a többitől. Rendelőnkben rendelkezésre áll, és felajánljuk mindenki részére. Lehet választani ezt a módot is.

Esztétikus polimerizációs tömések árai: 14.000 – 24.000 Ft

Frontfog (metsző) direkt restaurációk és direkt héjak/foganként speciális rétegzési technikával lupé használatával

Frontfog restauráció, 1 felszínű tömés 24.000 Ft
Frontfog restauráció, 2 felszínű tömés 26.000 Ft
Direkt restauráció, 3 felszínű tömés 28.000 Ft
Direkt héj, foganként 35.000 Ft

Kisőrlő és nagyőrlő fogak restaurációja speciális rétegzési technikával lupé használatával

Minden kisőrlő és nagyőrlő fog restaurációjakor egyedülálló speciális alábélelő anyagot (ledermix-et) helyezünk. Ez az anyag megakadályozza hogy a fogideg begyulladjon.

Ára: 4000 Ft bevezetésként, minden speciális tömés árában benne van.

Direkt restauráció, 1 felszínű tömés 26.000 Ft
Direkt restauráció, 2 felszínű tömés 28.000 Ft
Direkt restauráció, 3 felszínű tömés 30.000 Ft

Frontfog (metsző) direkt restaurációk és direkt héjak/foganként speciális rétegzési technikával lupé használatával

Frontfog restauráció, 1 felszínű tömés 24.000 Ft
Frontfog restauráció, 2 felszínű tömés 26.000 Ft
Direkt restauráció, 3 felszínű tömés 28.000 Ft
Direkt héj, foganként 35.000 Ft