fbpx

Facebook játékszabályzat

Facebook nyereményjáték szabályzat 2017

A nyereményjátékban résztvevő személyek

A nyereményjátékban részt vehet minden nagykorú természetes személy, kivéve az Indent 2001 Kft. (székhely: 1118 Budapest, Budaörsi út 4-18. B ép. fszt. 4.), cégjegyzékszám: 01-09-956559) tagjai, valamint a tagok – a Ptk. 685 § (b) bekezdése szerinti – közeli hozzátartozói.

A nyereményjátékban 18. életévét be nem töltött személy kizárólag szülői hozzájárulással vehet részt.  A nyereményjátékban résztvevők jelen Játékszabályzatban meghatározott feltételeket és szabályokat magukra nézve kötelezőnek fogadják el.

Ingyenesség, a nyereményjátékban való részvétel

A nyereményjáték a résztvevők számára ingyenes és nem jár semmilyen vásárlási kötelezettséggel.

A nyereményjátékban részt vesz – az első bekezdésben leírt kivételek figyelembe vételével – mindenki, aki 2017.12.07. napjáig  12 óráig válaszolnak a Facebook oldalán elérhető posztra (elérhetőség: https://www.facebook.com/bahdental/posts/1494706847249895) a poszt kiírásának megfelelően.  A válaszadáshoz a https://bahdental.hu/kezelesek/ linken elérhető menüpontok nyújtanak segítséget.

A nyereményjátékban az összes helyesen válaszoló között kerül kisorsolásra a nyeremény:

Nyeremény: 26.000 Ft értékű otthoni fogfehérítő szett, melynek átvétele csak személyesen rendelőnkben lehetséges.

A nyereményjáték 2017.12.06. napjától 2017.09.07. napjáig 12:00 óráig tart. A sorsolás és a nyertesek kiértesítése 2017.12.07. napján .-16:00 órakor történik. A sorsolás helyszíne: 1118 Budapest, Budaörsi út 4-18. B ép. fszt. 4.

A nyeremény átvételének feltételei

A nyertest a Facebook-on elérhető nyilvános e-mail címére küldött levélben, illetve a Facebookon értesítjük nyereményéről, valamint a nyeremény átvételének idejéről és módjáról. Az Indent 2001 Kft. nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott károkért, ill. következményekért. Az Indent 2001 Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a nyereményt csak és kizárólag a nyerteseknek adja át.

A játékban részt vevők beleegyeznek, hogy a BAHDENTAL Facebook oldalán nyilvánosan ismerteti a győztes nevét.

A játékban résztvevők vállalják, hogy nyerés esetén jogosultságukat személyazonosító okirattal igazolják, amennyiben arra szükség van.

A Szervező jogai

Az Indent 2001 Kft. kizárja felelősségét bármely kártérítési, kártalanítási igényért a nyereményjátékban való részvétel során, a játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségért. Nem vállal felelősséget továbbá azért sem, ha a játék időtartama alatt az Indent 2001 Kft. honlapja neki fel nem róható okból időszakosan nem érhető el.

Az Indent 2001 Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a játék feltételeit a résztvevők tájékoztatása mellett megváltoztassa. A tájékoztatást elegendő a játék felhívással azonos módon megtenni.

A résztvevők elfogadják, hogy a nyereményjátékban való részvétel során a részvételi szabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével az Indent 2001 Kft. számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak. Az Indent 2001 Kft. a nyereményjátékban való részvétel lehetőségét a részvételi szabályzat megszegése esetén bármely játékostól megvonhatja.

Adatkezelés

A nyereményjáték során az Indent 2001 Kft. nem jut személyes adatokhoz a játék során. A nyilvános adatok kezelése, a Facebook minden felhasználó számára biztosított lehetőségek és szabályok alapján történik.

Információkérés

A játékkal kapcsolatos információ az alábbi e-mail címen kérhető: info@bahdental.hu

NAIH-133636/2017.

Call Now Button